Bose Headphones SIE2 User Guide page

G.  
C.  
A.  
B.  
     
Bose® sIe2i  
D.  
E.  
F.  
sport AudIo HeAdpHones  
Italiano  
Magyar  
Nederlands  
Polski  
Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale.  
Conservare questo manuale come riferimento per il futuro.  
Per maggiori informazioni sulle cuffie, visitare il sito:  
Solo negli U.S.A.: http://owners.Bose.com/SIE2i  
Mindig pontosan kövesse a jelen kezelési útmutatóban leírtakat.  
Őrizze meg ezt az útmutatót arra az esetre, ha a későbbiekben  
szüksége lenne segítségre.  
Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding  
zorgvuldig te volgen. Bewaar deze gebruikershandleiding voor  
toekomstig gebruik.  
Należy przeczytać podręcznik użytkownika oraz stosować się  
do zawartych w nim instrukcji. Podręcznik użytkownika należy  
zachować w celu ponownego wykorzystania.  
Aby uzyskać więcej informacji o słuchawkach, należy odwiedzić  
stronę:  
A fejlhallgatóval kapcsolatos további információkért látogasson el a  
következő oldalra:  
Voor meer informatie over uw hoofdtelefoon gaat u naar:  
Tylko USA: http://owners.Bose.com/SIE2i  
Informazioni sulla sicurezza  
Veiligheidsinformatie  
ATTENZIONE  
Informacje dotyczące bezpieczeństwa  
Biztonsági tudnivalók  
I suoni che servono a ricordare specifici eventi o a destare  
l’attenzione possono non essere riconoscibili quando si utilizzano le  
cuffie. Bisogna comprendere come questi suoni possono cambiare,  
in modo da poterli riconoscere in caso di necessità.  
Non lasciare cadere le cuffie, sedersi sopra di esse, immergerle in  
acqua o indossarle mentre si praticano sport acquatici, quali nuoto,  
sci d’acqua, surf, ecc.  
WAARSCHUWINGEN  
PRZESTROGI  
Geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing,  
kunnen anders klinken als u een hoofdtelefoon draagt. Houd hier  
rekening mee zodat u deze kunt herkennen als dit nodig is.  
Laat de hoofdtelefoon niet vallen, ga er niet op zitten, dompel  
deze niet onder in water en draag deze niet bij het beoefenen van  
watersport, zoals bij het zwemmen, waterskiën, surfen, enz.  
De armband is niet waterdicht. Deze biedt geen volledige  
bescherming tegen slechte weersomstandigheden of overmatig  
zweten. Wees voorzichtig bij het dragen van de armband onder deze  
omstandigheden, aangezien het apparaat kan worden beschadigd  
door blootstelling aan water.  
FIGYELEM  
• W przypadku korzystania ze słuchawek dźwięki informacyjne lub  
ostrzegawcze mogą brzmieć inaczej niż zazwyczaj. Należy pamiętać  
o innym brzmieniu tych dźwięków, tak aby można było je rozróżnić.  
• Az emlékeztetési vagy figyelmeztetési célra szolgáló hangok a  
fejhallgató használata esetén szokatlanul hangozhatnak. Tudatosítsa,  
miként módosul ezeknek a hangoknak a jellege, hogy szükség esetén  
felismerje őket.  
• Nie należy upuszczać słuchawek, siadać na nich, dopuszczać do ich  
zanurzenia w wodzie lub nosić podczas uprawiania sportów wodnych,  
takich jak pływanie, jazda na nartach wodnych lub surfowanie.  
• Opaska naramienna nie jest wodoodporna. Nie będzie w pełni chronić  
urządzenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ani  
wpływem dużej ilości potu. W takich warunkach należy uważać,  
by urządzenie w opasce nie zostało uszkodzone przez wilgoć.  
• Ne ejtse le, ne üljön rá, ne engedje, hogy a fejhallgató vízbe merüljön,  
ne használja vízi sportok (pl. úszás, vízisízés, szörfözés, stb.) közben.  
• A karpánt nem vízálló. Nem védi meg teljesen készülékét az időjárás  
viszontagságaitól vagy az erős verejtékezéstől. Legyen elővigyázatos,  
ha ilyen körülmények között viseli a karpántot, mert a vízzel való  
érintkezés károsíthatja készülékét.  
La fascia da braccio non è impermeabile. Non è in grado di  
proteggere completamente il dispositivo in caso di pioggia battente  
o sudorazione eccessiva. Fare attenzione quando si indossa la fascia  
da braccio in queste condizioni, poiché il dispositivo potrebbe essere  
danneggiato dall’esposizione all’acqua.  
AVVERTENZE  
Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono  
rappresentare un pericolo di soffocamento.  
Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.  
Questo prodotto contiene materiale magnetico.  
Lesposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare  
danni all’udito. È sconsigliabile tenere un volume alto quando si  
utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.  
Fare attenzione quando si usano le cuffie mentre si guida un  
veicolo o si è impegnati in un’attività che richiede totale attenzione.  
Controllare e osservare le leggi locali che regolano l’uso di cuffie e  
auricolari. Alcune giurisdizioni prevedono restrizioni specifiche, ad  
esempio l’utilizzo di un solo auricolare, per l’impiego di tali prodotti  
durante la guida.  
OSTRZEŻENIA  
VIGYÁZAT  
WAARSCHUWINGEN  
U.S. only:  
• Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie  
się. Nie jest ono odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.  
• A termék kis részeket tartalmaz, melyeknél fennáll a lenyelés  
veszélye. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.  
• A termék mágneses anyagot tartalmaz.  
Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen  
vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Dit product bevat magnetisch materiaal.  
• Produkt zawiera elementy magnetyczne.  
• Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez  
dłuższy czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane  
jest unikanie wysokich poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku  
korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.  
• Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z zestawu  
słuchawkowego/słuchawek podczas prowadzenia pojazdów lub  
wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi użytkownika.  
Należy zapoznać się i przestrzegać przepisów lokalnych dotyczących  
korzystania z zestawu słuchawkowego/słuchawek. W niektórych krajach/  
regionach obowiązują określone ograniczenia dotyczące używania takich  
produktów podczas prowadzenia pojazdów, na przykład konieczność  
korzystania z jednej słuchawki.  
• Az erős hang hosszan tartó hatása hallássérülést okozhat.  
A fejhallgató használatakor tanácsos kerülni a rendkívül nagy  
hangerőt, különösen hosszabb használat esetén.  
• Legyen óvatos a headset/fejhallgató használatakor, ha közben  
járművet vezet, vagy teljes figyelmet igénylő tevékenységet végez.  
Ismerkedjen meg a headset/fejhallgató használatára vonatkozó helyi  
törvényekkel, és tartsa be azokat. Az ilyen eszközök vezetés közbeni  
használatát illetően egyes jogrendek korlátozásokat szabhatnak meg,  
például tilthatják a fejhallgató mindkét fülön történő használatát.  
Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan  
het gehoor veroorzaken. Vermijd hoge geluidsniveaus wanneer u een  
hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende lange tijd.  
Wees voorzichtig als u de hoofdtelefoon gebruikt terwijl u een  
voertuig bestuurt of tijdens activiteiten die uw volle aandacht  
vereisen. Raadpleeg en volg de geldende wetgeving aangaande het  
gebruik van headsets/hoofdtelefoons. In sommige rechtsgebieden  
gelden specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke  
producten tijdens het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk.  
Tisztítás  
Schoonmaken  
Pulizia  
A fejhallgató időnként tisztítást igényelhet:  
Het kan nodig zijn de hoofdtelefoon regelmatig schoon te maken:  
Oordopjes: verwijder de dopjes van de hoofdtelefoon en neem deze  
af met een vochtige doek en milde zeep. Laat de dopjes grondig  
drogen voordat u deze terugplaatst op de hoofdtelefoon.  
Oorstukken van de hoofdtelefoon: alleen de buitenkant reinigen met  
een zachte doek. Steek nooit een schoonmaakhulpmiddel in het oorstuk.  
Armband: op de hand wassen. Niet bleken. Niet uitwringen.  
Vlak drogen. Niet strijken. Niet chemisch reinigen.  
Czyszczenie  
Queste cuffie potrebbero richiedere una pulizia periodica:  
Puntali cuffie: rimuovere i puntali dalle cuffie e passarli con  
un panno umido e del detergente delicato. Lasciare asciugare  
completamente i puntali prima di reinserirli sulle cuffie.  
Ugelli cuffie: pulire l’esterno con un panno morbido. Non inserire  
nessuno strumento di pulizia nell’ugello.  
• Füldugó: Vegye ki a füldugókat a fejlhallgatóból, majd egy nedves  
ronggyal és folyékony szappannal törölje le őket. A füldugókat csak  
alapos száradás után tegye vissza a fejhallgatóba.  
• Fejhallgató fej: Csak puha ronggyal tisztítsa. Soha ne dugjon  
semmilyen tisztítóeszközt a fejbe.  
Słuchawki mogą wymagać okresowego czyszczenia:  
• Końcówki: zdejmij końcówki ze słuchawek i przetrzyj je przy użyciu  
wilgotnej ściereczki i łagodnego mydła. Przed ponownym założeniem  
końcówek na słuchawki poczekaj na ich całkowite wyschnięcie.  
• Wnętrze słuchawek: przetrzyj tylko zewnętrzną powierzchnię miękką  
ściereczką. Nie wkładaj żadnego przedmiotu do czyszczenia do  
wnętrza słuchawki.  
• Opaska na ramię: prać ręczne. Nie wybielać. Nie wyżymać. Suszyć w  
pozycji rozłożonej. Nie prasować. Nie prać na sucho.  
• Karpánt: Kézzel mossa. Ne fehérítse. Ne csavarja ki. Fektetve szárítsa.  
Ne vasalja ki. Nem vegytisztítható.  
Fascia da braccio: lavare a mano. Non candeggiare. Non strizzare.  
Asciugare distesa. Non stirare. Non lavare a secco.  
Az eszköz részei  
Componenten  
Componenti  
A. Ruhacsíptető  
E. StayHear® füldugó: közepes,  
felhelyezve (szürke)  
F. StayHear® füldugó:  
kicsi (fehér)  
A. Kledingclip  
E. StayHear-dopjes: medium,  
aangebracht (grijs)  
F. StayHear-dopjes: klein (wit)  
G. Armband  
Elementy  
A. Clip per abiti  
E. Puntali StayHear®: medi,  
installati (grigi)  
B. Vezetékes távvezérlő és  
mikrofon Apple eszközökkel  
történő használathoz  
B. In-line afstandsbediening en  
microfoon voor gebruik met  
Apple-apparaat  
A. Klips na ubranie  
E. Końcówki StayHear®:  
średnie, założone (szare)  
F. Końcówki StayHear®:  
małe (białe)  
B. Telecomando e microfono  
in linea da utilizzare con  
dispositivi Apple  
F. Puntali StayHear®:  
piccoli (bianchi)  
B. Wbudowany pilot zdalnego  
sterowania i mikrofon w celu użycia z  
urządzeniem firmy Apple  
C. Przedłużacz  
©2012 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM354730 Rev. 01  
C. Hosszabbító kábel  
G. Karpánt  
C. Verlengsnoer  
D. StayHear® füldugó: nagy (fekete)  
D. StayHear®-dopjes: groot (zwart)  
C. Prolunga  
G. Fascia da braccio  
D. Puntali StayHear®: grandi (neri)  
G. Opaska na ramię  
D. Końcówki StayHear®: duże (czarne)  
Csatlakoztatás Apple eszközhöz  
Op een Apple-apparaat aansluiten  
Collegamento a un dispositivo Apple  
A Bose® SIE2i sport fejhallgató egyes Apple termékekkel is  
De Bose® SIE2i sporthoofdtelefoon is ontworpen voor gebruik  
met geselecteerde Apple-producten. Sluit het snoer van de  
hoofdtelefoon aan op de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting op het  
Apple-apparaat.  
Podłączenie do urządzenia firmy Apple  
használható. Csatlakoztassa a fejhallgató kábelét az Apple eszköz  
Le cuffie SIE2i sport di Bose® possono essere utilizzate con una  
serie di prodotti Apple selezionati. Collegare il cavo delle cuffie  
al connettore cuffie da 3,5 mm del dispositivo Apple.  
Nota: la lunghezza del cavo delle cuffie è stata studiata per  
l’impiego con la fascia da braccio. Se è necessario un cavo  
più lungo (da utilizzare con un tapis roulant o un computer),  
collegare la prolunga fornita in dotazione.  
Sportowe słuchawki Bose® SIE2i zostały zaprojektowane do użycia  
3,5 mm-es fejhallgatóaljzatához.  
z wybranymi produktami firmy Apple. Podłącz kabel słuchawek do  
Megjegyzés: A fejhallgató kábelének hosszúságát a karpánttal  
való használathoz tervezték. Ha hosszabb kábelre van szüksége  
(például futógéppel vagy számítógéppel történő használat esetén),  
csatlakoztassa a mellékelt hosszabbító kábelt.  
złącza słuchawek 3,5 mm w urządzeniu firmy Apple.  
Uwaga: Długość kabla słuchawek została zaprojektowana w celu  
użycia z opaską na ramię. Jeśli wymagana jest większa długość kabla  
(w celu użycia na bieżni lub z komputerem), podłącz dostarczony  
przedłużacz.  
Opmerking: De lengte van het snoer van de hoofdtelefoon is  
afgestemd op gebruik met de armband. Als u een langer snoer  
nodig hebt (voor gebruik met een tredmolen of computer) sluit u  
het bijgeleverde verlengsnoer aan.  
A vezetékes távvezérlő használata  
A fejhallgató rendelkezik egy kis vezetékes távvezérlővel, amelyben  
(a hátoldalon) beépített mikrofon található bizonyos Apple termékek  
kényelmes vezérléséhez.  
Uso del telecomando in linea  
De in-line afstandsbediening gebruiken  
Korzystanie z pilota na kablu  
Le cuffie presentano un piccolo telecomando in linea con microfono  
integrato (sul retro), per il controllo pratico di prodotti Apple  
selezionati.  
De hoofdtelefoon wordt geleverd met een kleine in-line  
afstandsbediening met ingebouwde microfoon (aan de achterkant),  
waarmee u bepaalde Apple-producten eenvoudig kunt bedienen.  
Słuchawki są dostarczane z niewielkim pilotem zdalnego sterowania  
na kablu z wbudowanym mikrofonem (z tyłu), aby umożliwić wygodne  
sterowanie wybranymi produktami firmy Apple.  
Megjegyzés: Bizonyos Apple termékek esetén előfordulhat, hogy nem  
használható minden vezérlőelem.  
Nota: è possibile che su alcuni prodotti Apple non tutti i controlli  
siano disponibili.  
Opmerking: mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor bepaalde  
Apple-producten.  
Uwaga: W przypadku niektórych produktów firmy Apple pełne funkcje  
sterowania mogą nie być dostępne.  
A távvezérlőt és a mikrofont csak az iPod nano (120th generation és  
újabb), az iPod classic (120 GB, 160 GB), az iPod touch (2nd generation  
és újabb), az iPhone 4GS, az iPhone 4, az iPad, iPad 2, valamint a  
MacBook és MacBook Pro 2009-es vagy újabb modelljei támogatják.  
Az iPod shuffle (3rd generation és újabb) támogatja a távvezérlőt.  
Az audiót valamennyi iPod-modell támogatja.  
Il telecomando e il microfono sono supportati soltanto da iPod  
nano (4a generazione e successive), iPod classic (120 GB e 160 GB),  
iPod touch (2a generazione e successive), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone  
4s, iPad, iPad 2 e dai modelli 2009 o successivi di MacBook e MacBook  
Pro. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3a generazione e  
successive). L’audio è supportato da tutti i modelli di iPod.  
De afstandsbediening en microfoon worden alleen ondersteund  
door iPod nano (4e generatie en later), iPod classic (120 GB, 160 GB),  
iPod touch (2e generatie en later), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,  
iPad, iPad 2 en modellen van 2009 models of later van MacBook en  
MacBook Pro. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod  
shuffle (3e generatie en later). Audio wordt door alle iPod-modellen  
ondersteund.  
Pilot zdalnego sterowania i mikrofon są obsługiwane tylko przez odtwarzacz  
iPod nano (czwarta generacja i nowsze), odtwarzacz iPod classic (120 GB  
i 160 GB), odtwarzacz iPod touch (druga generacja i nowsze), telefony  
iPhone 3GS i iPhone 4, iPhone 4S, tablety iPad, iPad2 oraz komputery  
MacBook i MacBook Pro (modele z 2009 r. inowsze). Pilot zdalnego  
sterowania jest obsługiwany przez odtwarzacz iPod shuffle (trzecia  
generacja i nowsze). Odtwarzanie audio jest obsługiwane przez wszystkie  
modele odtwarzaczy iPod.  
Alapvető funkciók  
Funzioni di base  
Hangosítás  
Nyomja meg és engedje fel a + gombot.  
Nyomja meg és engedje fel a - gombot.  
Basisfuncties  
Aumentare il volume  
Ridurre il volume  
Premere e rilasciare il pulsante +.  
Premere e rilasciare il pulsante -.  
Halkítás  
Hangerő +  
Válasz/Vége  
Hangerő -  
Podstawowe funkcje  
Volume harder  
Volume zachter  
Druk kort op de knop +.  
Druk kort op de knop -.  
Volume +  
Rispondi/Fine  
Volume -  
Hívásfunkciók  
Hívás fogadása  
Zwiększanie głośności  
Zmniejszanie głośności  
Naciśnij i puść przycisk +.  
Naciśnij i puść przycisk -.  
Volume +  
Beantwoorden/  
beëindigen  
Funzioni di chiamata  
Rispondere a una chiamata  
Bejövő hívás fogadásához nyomja meg és  
engedje fel a Válasz/Vége gombot.  
Głośność +  
Telefoonfuncties  
Een oproep beantwoorden  
Al ricevimento di una chiamata, premere  
e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine per  
rispondere.  
Funkcje związane z połączeniami  
Odbieranie/  
zakończenie  
Głośność -  
Wanneer u een inkomende oproep  
ontvangt, drukt kort op de knop  
Beantwoorden/beëindigen om op te nemen.  
Hívás befejezése  
Nyomja meg és engedje fel a Válasz/  
Vége gombot.  
Volume -  
Odebranie połączenia  
Po nadejściu połączenia przychodzącego  
naciśnij i puść przycisk odbierania/  
zakończenia, aby odebrać.  
Chiudere una chiamata  
Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine.  
Bejövő hívás elutasítása  
Nyomja le a Válasz/Vége gombot kb. 2 másodpercre, majd engedje fel.  
Hívás közben egyszer nyomja meg és engedje fel a Válasz/Vége  
Een gesprek beëindigen  
Druk kort op de knop Beantwoorden/  
beëindigen.  
Rifiutare una chiamata in arrivo  
Premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine per circa due  
secondi, quindi rilasciarlo.  
Átkapcsolás a bejövő vagy tartott  
hívásra és az aktuális hívás tartása gombot. Az első hívásra való átkapcsoláshoz újból nyomja meg és  
engedje fel a gombot.  
Zakończenie połączenia  
Naciśnij i puść przycisk odbierania/  
zakończenia.  
Een inkomende oproep weigeren  
Houd de knop Beantwoorden/beëindigen ongeveer twee seconden  
ingedrukt en laat deze dan weer los.  
Passare a una chiamata in attesa  
Durante una conversazione, premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine  
Odrzucanie połączenia  
przychodzącego  
Naciśnij przycisk odbierania/zakończenia i przytrzymaj go przez  
około dwie sekundy, po czym puść.  
mettendo in attesa quella corrente una volta. Premerlo e rilasciarlo di nuovo per tornare alla prima chiamata.  
Átkapcsolás a bejövő vagy tartott  
hívásra és az aktuális hívás  
befejezése  
Hívás közben nyomja le a Válasz/Vége gombot kb. 2 másodpercre,  
majd engedje fel.  
Naar een inkomende oproep of een  
Druk tijdens een gesprek eenmaal kort op de knop Beantwoorden/  
United States .............................888-757-9943  
Australia..................................... 1800 061 046  
Austria......................................... 01 60404340  
Belgium........................................ 012 390 800  
Canada.......................................800-905-2177  
China..................................... 86 400 880 2266  
Denmark ......................................... 4343 7777  
Europe, Other.....................+31(0) 299390111  
Finland ....................................... 010 778 6900  
France....................................... 01 30 61 67 39  
Germany .................................... 0 6172 71040  
Greece.......................................... 2106744575  
Hong Kong .............................. 852 2123 9000  
Hungary ........................................ 6040434 31  
India ........................................... 1800 11 2673  
Ireland............................................ 429671500  
Italy .............................................. 800 832 277  
Japan.......................................... 0570 080 021  
Latin Markets, Other................. 508 614 6000  
Mexico................................. 001 866 693 2673  
New Zealand.............................. 0800 501 511  
Norway.......................................... 62 82 15 60  
Portugal ......................................... 229419248  
Spain .............................................. 917482960  
Sweden ......................................... 031 878850  
Switzerland............................... 061 975 77 33  
Taiwan................................... 886 2 2514 7977  
The Netherlands......................... 0299 390290  
United Arab Emirates.............. +97148861300  
United Kingdom....................... 0844 2092630  
Passare a una chiamata in arrivo o Durante una conversazione, premere e tenere premuto il pulsante  
in attesa chiudendo quella corrente Rispondi/Fine per circa due secondi, quindi rilasciarlo.  
oproep in de wacht schakelen en het beëindigen. Druk nogmaals kort op de knop om terug te schakelen  
huidige gesprek in de wacht plaatsen naar het eerste gesprek.  
Przełączanie pomiędzy połączeniem  
przychodzącym i oczekującym oraz  
zawieszanie bieżącej rozmowy  
Podczas rozmowy naciśnij raz przycisk odbierania/zakończenia.  
Naciśnij i puść przycisk ponownie, aby przełączyć się na  
pierwszą rozmowę.  
Usare il controllo vocale  
Premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine. Per informazioni  
sulla compatibilità e l’uso di questa funzione, consultare la guida per  
l’utente dell’iPhone.  
A hangvezérlés használata  
Tartsa nyomva a Válasz/Vége gombot. A funkció kompatibilitásával  
és használatával kapcsolatban lásd az iPhone felhasználói  
útmutatóját.  
Naar een inkomende oproep of een  
Druk tijdens het gesprek ongeveer twee seconden op de knop  
oproep in de wacht schakelen en het Beantwoorden/beëindigen en laat deze dan los.  
huidige gesprek beëindigen  
Przełączanie pomiędzy połączeniem  
przychodzącym i oczekującym oraz  
kończenie bieżącej rozmowy  
Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj przez około dwie sekundy  
przycisk odbierania/zakończenia, a następnie go zwolnij.  
Stembediening gebruiken  
Houd de knop Beantwoorden/beëindigen ingedrukt. Raadpleeg  
de gebruikershandleiding van de iPhone voor informatie over  
compatibiliteit en het gebruik van deze functie.  
Funzioni di riproduzione multimediale  
Riprodurre o mettere in pausa un Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine.  
brano musicale o un video  
Médialejátszási funkciók  
Używanie sterowania głosem  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/zakończenia. Informacje  
dotyczące używania funkcji i zgodności z nią zawiera instrukcja  
obsługi telefonu iPhone.  
Zeneszám vagy videó lejátszása  
vagy szüneteltetése  
Nyomja meg és engedje fel a Válasz/Vége gombot.  
Functies voor het afspelen van media  
Saltare al brano o alla  
sezione seguente  
Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine due volte in rapida  
successione.  
Ugrás a következő számra vagy  
fejezetre  
Nyomja meg és engedje fel a Válasz/Vége gombot kétszer egymás  
után, gyorsan.  
Een track of video afspelen of  
onderbreken  
Druk kort op de knop Beantwoorden/beëindigen.  
Funkcje odtwarzania multimediów  
Odtwarzanie lub wstrzymywanie  
odtwarzania utworu lub wideo  
Naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia.  
Avanzamento rapido  
Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine due volte in rapida  
successione, tenendo premuto dopo la seconda pressione.  
Gyors előretekerés  
Kétszer egymás után gyorsan nyomja meg a Válasz/Vége gombot,  
és másodszor tartsa nyomva.  
Naar de volgende track of het  
volgende hoofdstuk gaan  
Druk tweemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/  
beëindigen.  
Przewijanie do następnego utworu  
lub rozdziału  
Szybko dwukrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia.  
Andare al brano o alla sezione  
precedente  
Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine tre volte in rapida  
successione.  
Ugrás az előző számra vagy fejezetre Nyomja meg és engedje fel a Válasz/Vége gombot háromszor  
egymás után, gyorsan.  
Vooruitspoelen  
Druk tweemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/  
beëindigen en houd de knop de tweede keer ingedrukt.  
Szybkie przewijanie do przodu  
Szybko dwukrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia,  
przytrzymując drugie naciśnięcie.  
Riavvolgimento  
Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine tre volte in rapida  
successione, tenendo premuto dopo la terza pressione.  
Visszatekerés  
Háromszor egymás után gyorsan nyomja meg a Válasz/Vége  
gombot, és harmadszor tartsa nyomva.  
Naar de vorige track of het vorige  
hoofdstuk gaan  
Druk driemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/  
beëindigen.  
Przewijanie wstecz do poprzedniego  
utworu lub rozdziału  
Szybko trzykrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia.  
Terugspoelen  
Druk driemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/  
beëindigen en houd de knop de derde keer ingedrukt.  
Importanza del comfort  
Se indossate correttamente, le cuffie offrono il livello di comfort e di  
definizione che ci si attende da Bose.  
A megfelelő illeszkedés fontossága  
A megfelelően felhelyezett fejhallgató a Bose termékektől elvárt  
kényelmet és hangzástisztaságot nyújtja.  
Szybkie przewijanie wstecz  
Szybko trzykrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia,  
przytrzymując trzecie naciśnięcie.  
Een goede pasvorm is belangrijk  
Wanneer de hoofdtelefoon correct wordt gedragen, biedt deze  
comfort en helderheid, zoals u van Bose gewend bent.  
Znaczenie właściwego dopasowania  
Jeżeli słuchawki są noszone w prawidłowy sposób, zapewniają komfort  
i czystość dźwięku, jakich oczekujesz od urządzeń firmy Bose.  
Ogni puntale è contrassegnato con l’indicazione del lato corretto,  
A füldugók L (bal) és R (jobb) betűkkel vannak megjelölve,  
hogy egyértelmű legyen, melyik oldalra valók. Fontos, hogy a bal  
L (left, sinistro) o R (right, destro). È importante abbinare il  
puntale StayHear® sinistro all’auricolare sinistro e il puntale  
StayHear® destro all’auricolare destro.  
Op elk dopje staat een L of een R om aan te geven voor welk  
StayHear® füldugót a fejhallgató bal oldalára, a jobb StayHear®  
füldugót pedig a jobb oldalára helyezze fel.  
oorstuk het is bedoeld. Let erop dat u het linker StayHear®-dopje  
Każda końcówka jest oznaczona literą L lub R określającą, dla której  
słuchawki jest przeznaczona. Lewą końcówkę StayHear®  
należy  
aan het linker oorstuk bevestigt en het rechter StayHear®-dopje aan  
het rechter oorstuk.  
przymocować do lewej słuchawki, a prawą końcówkę StayHear® do  
prawej słuchawki.  
Inserimento delle cuffie nelle orecchie  
A fejhallgató felhelyezése a fülre  
A fejhallgató fülhallgatója a puha StayHear®  
füldugónak  
Lauricolare delle cuffie è dotato di un puntale StayHear®  
De hoofdtelefoon dragen  
morbido, che si adatta comodamente all’incavo dell’orecchio.  
Larchetto dell’auricolare si adatta dietro il lobo. Per stabilire se il  
puntale è della taglia corretta:  
köszönhetően lágyan simul a fülkagylóba. A füldugó szárnya a  
fülkagyló ellencáp nevű része alá illeszkedik. Ellenőrizze, megfelelő  
méretű-e a füldugó:  
Dopasowywanie słuchawek do uszu  
De hoofdtelefoon heeft een zacht StayHear®-dopje, dat ervoor  
Część słuchawki wkładana do ucha ma miękką końcówkę StayHear®,  
zorgt dat de hoofdtelefoon comfortabel in uw oorschelp rust.  
De vleugel van het dopje past net onder de oorplooi. Bepalen of  
het dopje de juiste maat is:  
co umożliwia jej wygodne umieszczenie w muszli ucha. Wypustkę  
pod końcówką należy umieścić pod wypukłością ucha. Określanie  
prawidłowego rozmiaru końcówki:  
1. Inserire l’auricolare nel canale quanto basta per appoggiare  
leggermente le cuffie alle orecchie.  
2. Inclinare le cuffie all’indietro e premere l’archetto sotto il lobo  
dell’orecchio fino a fissarlo. I puntali devono risultare comodi ma  
allo stesso tempo saldi nell’incavo dell’orecchio.  
1. Illessze a füldugót a fülcsatornájába annyira, hogy a fejhallgató ne  
essen ki a füléből.  
2. Fordítsa el hátrafelé a fejhallgatót, és a füldugó szárnyát nyomja  
a fülkagyló ellencáp nevű része alá úgy, hogy jól rögzítse a  
eszközt. A füldugóknak kellemetlen érzés nélkül, de stabilan kell  
a fülkagylóba illeszkedniük.  
1. Włóż końcówkę do przewodu słuchowego na tyle, aby słuchawka  
oparła się lekko o ucho.  
2. Odchyl słuchawkę do tyłu i naciśnij wypustkę pod wypukłością ucha,  
aż do zamocowania. Końcówka powinna być dopasowana wygodnie,  
ale dokładnie do muszli ucha.  
1. Plaats het oorstuk zo ver in het gehoorkanaal dat de  
hoofdtelefoon lichtjes tegen het oor rust.  
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk de vleugel van het  
dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit. De dopjes moeten  
comfortabel vastzitten in de oorschelp.  
Sostituzione dei puntali  
Selezionare il tipo e la dimensione del puntale più adatta al  
A füldugók cseréje  
Wymiana końcówek  
Oordopjes verwisselen  
proprio orecchio.  
Válassza ki azt a füldugótípust és -méretet, amelyet a  
Wybierz typ i rozmiar końcówki, który zapewnia największy komfort  
Selecteer het oordopje dat u het beste past en dat het beste zit.  
legkényelmesebbnek érez, és amely a legjobban illeszkedik a fülébe.  
1. Staccare delicatamente i bordi del puntale per rimuoverlo  
dall’auricolare, facendo attenzione a non strapparlo.  
ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare le cuffie, non tirare  
l’archetto StayHear®.  
2. Posizionare l’apertura del nuovo puntale sopra l’ugello e la  
piccola fessura sopra il gancio dell’ugello.  
i najlepsze dopasowanie.  
1. Haal voorzichtig de randen van het bevestigde dopje weg van het  
oorstuk. Let op dat u het dopje niet scheurt.  
1. Finoman húzza le a fülhallgatóról a felhelyezett füldugó széleit,  
ügyelve arra, hogy el ne szakítsa a füldugót.  
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki, uważając aby jej nie  
rozerwać.  
VIGYÁZAT: Ne a szárnyánál fogva húzza a StayHear® füldugót,  
mert az így megsérülhet.  
LET OP: Om beschadiging te voorkomen, mag u niet aan de vleugel  
PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy ciągnąć za  
van het StayHear®-dopje trekken vleugel van het dopje.  
wypustkę StayHear®.  
2. Plaats de opening van het nieuwe dopje over het oorstuk en de  
kleine gleuf over het haakje aan het oorstuk.  
3. Druk de onderkant van het dopje voorzichtig rond de onderkant  
van het oorstuk totdat u voelt dat het dopje vastzit.  
2. Illessze az új füldugó nyílását a fej, a kis bevágást pedig a fej  
kampója fölé.  
3. Nyomja rá a füldugó alapját a fülhallgató alapjára, amíg úgy nem  
érzi, hogy stabilan rögzítette a füldugót.  
2. Ustaw otwór nowej końcówki nad słuchawką, a mały rowek  
nad zaczepem.  
3. Załóż podstawę końcówki wokół podstawy słuchawki, aż do  
zamocowania końcówki.  
3. Adattare la base del puntale sulla base dell’auricolare fino a  
quando non è completamente fissata.  
Uso della fascia da braccio  
Gebruik van de armband  
A karpánt használata  
Korzystanie z opaski na ramię  
1. Inserire il dispositivo nel comparto sorgente e collegare il cavo  
delle cuffie all’apposito connettore del dispositivo.  
Nota: è possibile controllare lo schemo sensibile del dispositivo  
attraverso la finestra della fascia da braccio.  
1. Plaats het apparaat in het broncompartiment en sluit het snoer van de  
hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.  
Opmerking: U kunt het touchscreen van het apparaat bedienen via  
het venster van de armband.  
1. Włóż urządzenie do zasobnika na urządzenie źródłowe i podłącz  
kabel słuchawek do złącza słuchawek w urządzeniu.  
Uwaga: Sterowanie ekranem dotykowym urządzenia jest możliwe  
poprzez okienko w opasce na ramię.  
1. Helyezze eszközét a hangforrás tokjába, és csatlakoztassa a  
fejhallgató kábelét az eszköz fejhallgatóaljzatához.  
Megjegyzés: Az eszköz érintőképernyőjét a karpánt ablakán  
keresztül irányíthatja.  
2. Infilarsi la fascia sul braccio e inserire il tessuto aggiuntivo sotto  
la linguetta. Tirare la linguetta e fissarla per un confort ottimale.  
La linguetta serve anche da comparto per riporre le cuffie,  
quando non si usano.  
2. Wsuń opaskę na ramię i podwiń nadmiarowy materiał pod wypustkę.  
Pociągnij wypustkę i zabezpiecz ją, aby uzyskać prawidłowe  
dopasowanie. Ta wypustka umożliwia również przechowywanie  
słuchawek, kiedy nie są używane.  
2. Schuif de armband op uw arm en steek het uitstekende deel van de  
stof onder het lipje?. Trek het lipje aan en maak dit vast zodat het  
goed past. Dit lipje dient ook als bergruimte voor de hoofdtelefoon  
wanneer deze niet in gebruik is.  
2. Csúsztassa a karpántot a karjára, és nyomja a pánt fennmaradó  
részét a fül mögé. A megfelelő illeszkedéshez húzza meg és  
rögzítse a fület. Ez a fül a használaton kívüli fejhallgatók tárolására  
is szolgál.  
Risoluzione dei problemi  
Rozwiązywanie problemów  
Problemen oplossen  
Hibaelhárítás  
In caso di problemi durante l’uso delle cuffie, provare ad adottare  
le soluzioni indicate in questa sezione. Se occorre comunque aiuto,  
consultare le informazioni sul servizio di assistenza disponibile nella  
propria zona.  
W przypadku problemów dotyczących korzystania ze słuchawek należy  
skorzystać z poniższych instrukcji. Jeżeli nadal potrzebna jest pomoc, należy  
zapoznać się z informacjami kontaktowymi dla danego kraju/regionu.  
Niska jakość dźwięku lub brakujące kanały audio  
• Sprawdź, czy kabel słuchawek jest prawidłowo podłączony do złącza  
słuchawek w urządzeniu. Sprawdź połączenie przedłużacza, jeżeli  
jest używany.  
Als u problemen hebt met het gebruik van de hoofdtelefoon, probeert  
u het probleem te verhelpen aan de hand van de volgende instructies.  
Als u verdere hulp nodig hebt, raadpleegt u de contactgegevens voor  
hulp in uw regio.  
Slechte geluidskwaliteit of ontbrekende audiokanalen  
Controleer of het snoer van de hoofdtelefoon goed is aangesloten  
op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat. Controleer de  
aansluiting van het verlengsnoer indien van toepassing.  
Stel de hoge en lage tonen in op het apparaat.  
Ha bármilyen problémát tapasztal a fejhallgató használata közben,  
próbálja ki az alábbi hibaelhárítási eljárásokat. Ha továbbra is segítségre  
van szüksége, lásd a területnek megfelelő elérhetőségi adatokat.  
Rossz hangminőség vagy hiányzó hangcsatornák  
• Ellenőrizze, hogy a fejhallgató kábele jól csatlakozik-e az eszköz  
fejhallgatóaljzatához. Ellenőrizze a hosszabbító kábel csatlakozását,  
ha lehetséges.  
Qualità audio scarsa o canali audio assenti  
Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel connettore  
cuffie del dispositivo. Verificare la connessione della prolunga.  
se presente.  
• Dostosuj ustawienia niskich i wysokich tonów w urządzeniu  
• Użyj innego urządzenia  
• Módosítsa az eszköz mély- és magashang-beállításait.  
• Próbáljon ki egy másik eszközt.  
Regolare le impostazioni dei bassi e degli alti del dispositivo.  
Provare con un dispositivo differente.  
Mikrofon nie działa  
• Sprawdź, czy korzystasz ze zgodnego urządzenia firmy Apple (lista  
zgodnych urządzeń znajduje się powyżej).  
• Sprawdź, czy kabel słuchawek jest prawidłowo podłączony do złącza  
słuchawek w urządzeniu firmy Apple.  
• Sprawdź, czy otwór mikrofonu z tyłu przycisku odbierania/zakończenia  
nie jest zablokowany.  
• Wykonaj inne połączenie.  
Probeer een ander apparaat.  
Nem működik a mikrofon.  
Il microfono non funziona  
De microfoon doet het niet  
Controleer of u een compatibel Apple-apparaat gebruikt (zie de lijst  
met compatibele apparaten hierboven).  
Controleer of het snoer van de hoofdtelefoon goed is aangesloten op  
de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.  
Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant van de  
knop Beantwoorden/beëindigen niet wordt geblokkeerd.  
Probeer het met een ander telefoongesprek.  
• Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Apple eszközt használ  
(a kompatibilis eszközök listáját lásd fent).  
• Ellenőrizze, hogy a fejhallgató kábele jól csatlakozik-e az Apple  
eszköz fejhallgatóaljzatához.  
Controllare che il dispositivo in uso sia un dispositivo Apple  
compatibile (consultare l’elenco dei dispositivi qui sopra).  
Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel connettore  
cuffie del dispositivo Apple.  
• Ellenőrizze, nincs-e letakarva a mikrofon nyílása a Válasz/Vége gomb  
túloldalán.  
• Próbálkozzon még egy telefonhívással.  
• Próbáljon ki egy másik kompatibilis Apple eszközt.  
Verificare che l’apertura del microfono sul retro del pulsante  
Rispondi/Fine non sia ostruito.  
Provare a chiamare un numero differente.  
Provare con un dispositivo Apple compatibile differente.  
• Użyj innego zgodnego urządzenia firmy Apple.  
Urządzenie firmy Apple nie reaguje na polecenia wydawane za pomocą  
przycisków (pilota)  
• Sprawdź, czy korzystasz ze zgodnego urządzenia firmy Apple (lista  
zgodnych urządzeń znajduje się powyżej).  
• Sprawdź, czy kabel słuchawek jest prawidłowo podłączony do złącza  
słuchawek w urządzeniu firmy Apple.  
• Funkcje wymagające kilkukrotnego naciśnięcia przycisków: zwiększ  
odstęp między kolejnymi naciśnięciami przycisku.  
• Użyj innego zgodnego urządzenia firmy Apple.  
Probeer het met een ander compatibel Apple-apparaat.  
Az Apple termék nem reagál a gombparancsokra (a távvezérlőre).  
• Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Apple eszközt használ  
(a kompatibilis eszközök listáját lásd fent).  
• Ellenőrizze, hogy a fejhallgató kábele jól csatlakozik-e az Apple  
eszköz fejhallgatóaljzatához.  
• Több gombnyomásos funkciók esetében: változtasson a  
gombnyomások sebességén.  
• Próbáljon ki egy másik kompatibilis Apple eszközt.  
Il prodotto Apple non risponde ai pulsanti (del telecomando)  
Controllare che il dispositivo in uso sia un dispositivo Apple  
compatibile (consultare l’elenco dei dispositivi qui sopra).  
Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel connettore  
cuffie del dispositivo Apple.  
Per le funzioni che prevedono più pressioni, variare la velocità delle  
pressioni sui pulsanti.  
Het Apple-product reageert niet op opdrachten via de knoppen  
(van de afstandbediening)  
Controleer of u een compatibel Apple-apparaat gebruikt (zie de lijst  
met compatibele apparaten hierboven).  
Controleer of het snoer van de hoofdtelefoon goed is aangesloten op  
de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.  
In geval van functies waarbij u meerdere keren op een knop moet  
drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.  
Provare con un dispositivo Apple compatibile differente.  
Części zamienne  
Cserealkatrészek  
Parti di ricambio  
Aby zakupić zamienne końcówki, przedłużacz lub opaskę na ramię, należy  
odwiedzić stronę:  
Probeer het met een ander compatibel Apple-apparaat.  
Tartalék füldugó, hosszabbító kábel vagy karpánt vásárlásához  
látogasson el a következő oldalra:  
Per acquistare puntali di scorta, prolunghe o fasce da braccio, visitare  
il sito:  
Reserveonderdelen  
Om reserveonderdelen als oordopjes, een verlengsnoer of armband te  
kopen gaat u naar:  
Alleen VS: http://owners.Bose.com/SIE2i  
Tylko USA: http://owners.Bose.com/SIE2i  
Solo negli U.S.A.: http://owners.Bose.com/SIE2i  
Proszę wypełnić dla własnej informacji  
Feljegyzendő adatok  
Annotare le seguenti informazioni importanti  
Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej): _________________________________________  
Sorozatszám (a garanciajegyen): ________________________________________________  
Numero di serie (sulla scheda di garanzia): _______________________________________  
Vul het onderstaande in voor uw administratie.  
Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika.  
Serienummer (op garantiekaart):_________________________________________________  
A bizonylatot tartsa a felhasználói útmutató mellett.  
È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme a questo manuale di istruzioni.  
Per la registrazione del prodotto, andare al sito: http://global.Bose.com/register  
REEBOK è un marchio registrato di Reebok International Limited.  
Regisztrálja termékét a következő oldalon: http://global.Bose.com/register  
A REEBOK a Reebok International Limited bejegyzett védjegye.  
REEBOK jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Reebok International  
Limited.  
Bewaar het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding.  
Registreer het product op: http://global.Bose.com/register  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch i MacBook  
są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych  
oraz innych krajach.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch és MacBook  
az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.  
REEBOK is een gedeponeerd handelsmerk van Reebok International Limited.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch e  
MacBook sono marchi commerciali di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in  
altri paesi.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch en  
MacBook zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.  
A „Made for iPod”, „Made for iPhone”, illetve „Made for iPad” azt jelenti, hogy  
az adott elektronikus tartozék kifejezetten az iPod, iPhone, illetve iPad eszközhöz  
való csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek  
teljesítésére vonatkozó alkalmassági bizonyítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal  
felelősséget jelen eszköz működésével, illetve az eszközbiztonsági és szabályozási  
normáknak való megfelelésével kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy a tartozék  
iPod, iPhone vagy iPad eszközzel történő használata kedvezőtlen hatással lehet a  
vezeték nélküli működésre.  
Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznacza, że dane  
urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod,  
telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający  
spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi  
odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze  
standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z  
urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na komunikację bezprzewodową.  
“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa che un accessorio  
elettronico è stato progettato per essere collegato specificamente a un iPod, iPhone  
o iPad rispettivamente ed è coperto dalla certificazione dello sviluppatore che  
assicura la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile  
del funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello stesso agli standard  
di sicurezza e normativi. Luso di questo accessorio con un iPod, iPhone o iPad può  
influire sulle prestazioni wireless.  
“Geschikt voor iPod”, “Geschikt voor iPhone” en “Geschikt voor iPad” betekent dat  
een elektronisch accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met een iPod, iPhone of  
iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat dit voldoet aan de prestatienormen van  
Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het  
voldoen aan veiligheidsnormen en regelgeving. Gebruik van dit accessoire met iPod,  
iPhone of iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief beïnvloeden.  
©2012 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  
veranderd, openbaar gemaakt of op enige wijze gebruikt, zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming.  
©2012 Bose Corporation. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać,  
modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego  
©2012 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen mű semmilyen része  
nem többszörözhető, módosítható, terjeszthető vagy használható fel egyéb módon.  
©2012 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta,  
modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download. uzyskania pisemnego pozwolenia.  
G.  
C.  
A.  
B.  
     
D.  
E.  
F.  
English  
Dansk  
Deutsch  
Español  
Français  
Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt.  
Gem denne brugervejledning, så du har den til rådighed senere.  
Du kan finde flere oplysninger om dine hovedtelefoner her:  
Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Bewahren Sie diese  
Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.  
Weitere Informationen über Ihre Kopfhörer finden Sie unter:  
Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente  
las instrucciones de esta guía del usuario. Guarde esta guía del  
usuario para utilizarla como material de referencia en el futuro.  
Si desea más información sobre los auriculares, visite:  
Sólo EE UU: http://owners.Bose.com/SIE2i  
Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette  
notice d’utilisation. Conservez cette notice d’utilisation pour  
référence ultérieure.  
Please take the time to follow the instructions in this  
owner’s guide carefully. Please save this owner’s guide for  
future reference.  
Pour toute information supplémentaire sur votre casque audio,  
visitez la page :  
For more information about your headphones, visit:  
U.S. only: http://owners.Bose.com/SIE2i  
USA uniquement : http://owners.Bose.com/SIE2i  
Sikkerhedsoplysninger  
Sicherheitsinformationen  
Información de seguridad  
ACHTUNG  
FORSIGTIG  
Safety Information  
Informations relatives à la sécurité  
Bekannte akustische Hinweis- und Warnsignale können anders klingen,  
wenn Sie Kopfhörer tragen. Machen Sie sich bewusst, inwieweit diese  
Signale variieren, sodass Sie sie in den entsprechenden Situationen  
erkennen.  
Lyde, du er vant til at opfatte som påmindelser eller advarsler,  
kan ændre karakter, når du bruger hovedtelefoner. Vær  
opmærksom på, at disse lyde kan være anderledes, så du kan  
genkende dem, når der er behov for det.  
PRECAUCIONES  
CAUTIONS  
ATTENTION  
Los sonidos que usted interpreta como recordatorios o avisos pueden  
presentar una realización inusual al utilizar los auriculares. Recuerde  
el modo en que puede variar la realización de estos sonidos de modo  
que los pueda reconocer cuando sea preciso.  
Sounds that you rely on as reminders or warnings may have an  
unfamiliar character when using headphones. Be aware of how these  
sounds may vary in character so you can recognize them as needed.  
Do not drop, sit on, allow the headphones to be immersed in  
water, or wear while participating in water sports, i.e. swimming,  
waterskiing, surfing, etc.  
Les bruits qui vous servent d’alerte ou de rappel peuvent vous  
sembler altérés lorsque vous portez des écouteurs. Apprenez  
comment ces sons peuvent varier de manière à pouvoir  
les reconnaître au besoin.  
Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf,  
und schützen Sie sie vor Nässe und tragen Sie sie nicht beim Wassersport,  
zum Beispiel Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.  
Das Armband ist nicht wasserfest Es schützt Ihr Gerät nicht vollständig  
vor Unwettern oder übermäßigem Schwitzen. Gehen Sie vorsichtig vor,  
wenn Sie das Armband bei solchen Bedingungen tragen, da Ihr Gerät  
durch Wasser beschädigt werden könnte.  
Undgå at tabe hovedtelefonerne eller sætte dig på dem, lad  
dem ikke komme ned i vand, og bær dem ikke, når du deltager i  
vandsport som f.eks. svømning, løb på vandski, surfing osv.  
Armbåndet er ikke vandtæt. Det vil ikke beskytte din enhed  
fuldstændig mod hårdt vejr eller kraftig svedning. Vær forsigtig,  
når du har armbåndet på under disse forhold, da din enhed kan  
blive beskadiget, hvis den udsættes for vand.  
No deje caer los auriculares, no se siente sobre ellos ni los sumerja  
en agua. No los use mientras participa en deportes acuáticos,  
como natación, esquí acuático, surf, etc.  
El brazalete no es impermeable. No protegerá totalmente su  
dispositivo en caso de condiciones meteorológicas extremas o de  
sudor excesivo. Tome precauciones cuando use el brazalete en  
estas condiciones, ya que el dispositivo puede resultar dañado por  
exposición al agua.  
Ne laissez pas tomber votre casque, ne vous asseyez pas dessus et  
ne le faites pas tomber dans l’eau. Ne le portez pas pour des sports  
aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.)  
Le brassard n’est pas étanche. Il ne protègera pas totalement votre  
appareil de sévères pluies ou d’une transpiration excessive. Faites  
preuve de prudence si vous portez le brassard dans ces conditions,  
car votre appareil peut être exposé aux effets de l’eau ou de la sueur.  
The armband is not waterproof. It will not fully protect your  
device from severe weather or excessive sweating. Use caution  
when wearing the armband under these conditions, as your  
device may be harmed by exposure to water.  
WARNUNG  
Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine  
Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder  
unter drei Jahren.  
ADVARSLER  
Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare.  
AVERTISSEMENTS  
WARNINGS  
ADVERTENCIAS  
Egner sig ikke til børn under 3 år.  
Certaines pièces présentent un risque de suffocation.  
Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.  
Ce produit contient des composants magnétiques.  
Lécoute prolongée de musique à volume élevé peut  
causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque  
au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.  
Procédez avec précaution si vous utilisez un casque audio ou  
des écouteurs en conduisant un véhicule ou en exerçant une  
activité qui nécessite de l’attention. Respectez les réglementations  
locales sur l’utilisation d’un casque. Certaines juridictions imposent  
des limites spécifiques d’utilisation tout en conduisant, par exemple  
le port d’un seul écouteur.  
Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia.  
Contains small parts which may be a choking hazard.  
Not suitable for children under age 3.  
Dieses Produkt enthält magnetische Materialien.  
Dette produkt indeholder magnetisk materiale.  
Lang tids udsættelse for høj musik kan give høreskader.  
Det er bedst at undgå høje lydstyrker ved brug af hovedtelefoner,  
især i længere perioder.  
Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, mens du kører bil  
og ved andre aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed.  
Tjek og følg lokale love for brug af hovedtelefoner. I nogle  
jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks.  
konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter  
under kørslen.  
No adecuado para niños menores de 3 años.  
Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie  
hohe Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie  
Kopfhörer benutzen.  
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Headset/die Kopfhörer während  
des Betriebs eines Fahrzeugs oder während Aktivitäten verwenden,  
die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Lesen und befolgen Sie  
die örtlichen Gesetze zur Verwendung von Headsets/Kopfhörern. In  
einigen Ländern gelten bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel die  
Verwendung von einem einzigen Ohrstück während des Fahrens.  
Este producto contiene material magnético.  
This product contains magnetic material.  
La exposición durante mucho tiempo a la música a gran  
volumen puede causar lesiones auditivas. Evite utilizar estos auriculares  
a un volumen alto, en especial durante largos períodos de tiempo.  
Tenga cuidado al utilizar los auriculares mientras maneja cualquier  
vehículo o realiza actividades que requieren toda su atención.  
Compruebe y respete las leyes locales sobre el uso de auriculares/cascos  
auriculares. Algunas jurisdicciones imponen limitaciones específicas,  
como la configuración de un solo auricular, en el uso de tales productos  
mientras conduce.  
Long-term exposure to loud music may cause hearing  
damage. It is best to avoid high volume levels when using  
headphones, especially for extended periods.  
Use caution when using your headset/headphones while  
operating a vehicle or engaging in any activity that requires your  
full attention. Check and follow local laws regarding headset/  
headphones use. Some jurisdictions impose specific limitations,  
such as single earpiece configuration, on the use of such products  
while driving.  
Reinigung  
Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Kopfhörer reinigen:  
Polsterkappen: Nehmen Sie die Polsterkappen von den Kopfhörern  
ab und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch und einem milden  
Reinigungsmittel ab. Lassen Sie die Polsterkappen vollständig trocknen,  
bevor Sie sie wieder auf die Kopfhörer setzen.  
Rengøring  
Dine hovedtelefoner skal eventuelt rengøres af og til:  
Øreindsatser: Fjern indsatserne fra hovedtelefonerne, og tør dem  
af med en fugtig klud og mild sæbe. Lad indsatserne tørre helt,  
inden du sætter dem tilbage på hovedtelefonerne.  
Hovedtelefonernes mundstykker: Rengør kun den udvendige  
del med en blød klud. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i  
mundstykket.  
Nettoyage  
Limpieza  
Il peut être nécessaire de nettoyer votre casque à intervalles  
réguliers :  
Es posible que los auriculares requieran limpieza periódica:  
Almohadillas de los auriculares: Retire las almohadillas de los  
auriculares y límpielas con una bayeta húmeda y detergente suave.  
Deje que las almohadillas se sequen completamente antes de volver a  
colocarlas en los auriculares.  
Cleaning  
Your headphones may need periodic cleaning:  
Ear tips: Remove the tips from the headphones and wipe with  
a damp cloth and mild soap. Allow the tips to thoroughly dry  
before you put them back on the headphones.  
Headphone nozzles: Clean exterior only with a soft cloth.  
Never insert any cleaning tool into the nozzle.  
Armband: Hand wash. Do not bleach. Do not wring out. Dry flat.  
Do not iron. Do not dry clean.  
Coussinets : retirez les coussinets des écouteurs et lavez-les avec  
de l’eau additionnée d’un détergent doux. Laissez-les sécher  
complètement avant de les remettre en place.  
Canules : nettoyez l’extérieur uniquement, à l’aide d’un tissu  
doux. N’insérez jamais d’instrument de nettoyage dans les canules  
des écouteurs.  
Kopfhörer: Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem weichen Tuch.  
Führen Sie keine spitzen Gegenstände und keine Reinigungsmittel in die  
Kopfhörer ein.  
Puntas de los auriculares: Limpie sólo el exterior con una bayeta  
suave. No inserte nunca ninguna herramienta de limpieza en la punta.  
Brazalete: Lavar a mano. No utilizar lejía. No escurrir. Secar en  
horizontal. No planchar. No limpiar en seco.  
Armband: Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht auswringen.  
Armbånd: Vask i hånden. Brug ikke blegemiddel. Må ikke vrides.  
Tørres fladt. Må ikke stryges. Må ikke renses.  
Flach trocknen.  
Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.  
Brassard : laver le brassard à la main. Ne pas utiliser d’eau de javel.  
Ne pas essorer. Sécher à plat. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.  
Komponenten  
Komponenter  
Componentes  
E. StayHear®-Polsterkappen:  
Mittel, angebracht (grau)  
F. StayHear®-Polsterkappen:  
Klein (weiß)  
E. StayHear®-indsatser:  
Mellem, installeret (grå)  
F. StayHear®-indsatser:  
Små (hvide)  
Composants  
A. Kleiderclip  
A. Tøjclips  
E. Almohadillas StayHear®:  
Medias, instaladas (gris)  
F. Almohadillas StayHear®:  
Pequeñas (blanco)  
Components  
A. Pinza para ropa  
B. Inline-Fernbedienung und  
Mikrofon für die Verwendung  
mit Apple-Gerät  
B. Indbygget fjernbetjening og  
mikrofon til brug med en  
Apple-enhed  
A. Pince à vêtement  
B. Télécommande/micro pour  
appareils Apple  
C. Câble d’extension  
D. Embouts StayHear® : grande  
taille (noirs)  
E. Embouts StayHear® : taille  
moyenne, installés (gris)  
F. Embouts StayHear® : petite  
taille (blancs)  
B. Control remoto en línea  
y micrófono para uso con  
dispositivos Apple  
A. Clothing clip  
E. StayHear® tips: Medium,  
installed, (grey)  
B. In-line remote and mic for  
use with Apple device  
C. Extension cable  
C. Verlängerungskabel  
D. StayHear®-Polsterkappen:  
Groß (schwarz)  
G. Armband  
C. Forlængerkabel  
G. Armbånd  
F. StayHear® tips: Small (white)  
G. Armband  
C. Cable alargador  
G. Brazalete  
D. StayHear®-indsatser: Store (sorte)  
D. Almohadillas StayHear®:  
Grandes (negro)  
G. Brassard  
D. StayHear® tips: Large (black)  
Tilslutning til en Apple-enhed  
Anschließen an ein Apple-Gerät  
Bose® SIE2i-sportshovedtelefonerne er designet til at  
bruges sammen med udvalgte Apple-produkter. Tilslut  
hovedtelefonkablet til 3,5 mm hovedtelefonstikket på din  
Apple-enhed.  
Conectar a un dispositivo Apple  
Connexion à un appareil Apple  
Die Bose® SIE2i Sport-Kopfhörer sind für die Verwendung  
Connecting to an Apple Device  
mit ausgewählten Apple-Geräten gedacht. Schließen Sie das  
Los auriculares para deportes Bose® SIE2i están diseñados para utilizar  
con algunos productos Apple. Conecte el cable de los auriculares a la  
entrada para auriculares de 3,5 mm del dispositivo Apple.  
Nota: La longitud del cable de los auriculares se ha diseñado para  
uso con el brazalete. Si necesita un cable de mayor longitud (para  
utilizar con una cinta para correr o un ordenador), conecte el cable  
alargador suministrado.  
Le casque audio sportif Bose® SIE2i est conçu pour être utilisé  
avec certains produits Apple. Connectez le câble du casque au  
mini-jack 3,5 mm de l’appareil Apple.  
The Bose® SIE2i sport headphones are designed for use with  
select Apple products. Connect the headphone cable to the  
3.5 mm headphone jack of your Apple device.  
Kopfhörerkabel an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Apple-Geräts an.  
Hinweis: Die Länge des Kopfhörerkabels ist für die Verwendung mit  
dem Armband gedacht. Wenn Sie mehr Kabellänge benötigen (für die  
Verwendung mit einem Laufband oder einem Computer), verwenden  
Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel.  
Bemærk: Hovedtelefonkablets længde er designet til anvendelse  
sammen med armbåndet. Hvis du har brug for mere kabellængde  
(i forbindelse med et løbebånd eller en computer), skal du  
tilslutte det medfølgende forlængerkabel.  
Remarque : la longueur du câble du casque est prévue pour une  
utilisation avec le brassard. Si vous avez besoin d’une longueur  
plus importante (par exemple pour une utilisation avec un tapis  
roulant ou un ordinateur), utilisez la rallonge fournie.  
Note: The headphone cable length is designed for use with  
the armband. If you require more cable length (for use with a  
treadmill or computer), attach the supplied extension cable.  
Verwendung der Inline-Fernbedienung  
Die Kopfhörer werden mit einer kleinen Inline-Fernbedienung mit  
integriertem Mikrofon (auf der Rückseite) geliefert, mit der ausgewählte  
Apple-Produkte bequem gesteuert werden können.  
Anvendelse af den indbyggede fjernbetjening  
Utilizar el control remoto en línea  
Utilisation de la télécommande incorporée  
Using the in-line remote  
Hovedtelefonerne leveres med en lille indbygget fjernbetjening med  
en integreret mikrofon (på bagsiden), der gør det nemt at betjene  
udvalgte Apple-produkter.  
Los auriculares incluyen un pequeño control remoto en línea  
con micrófono incorporado (en la parte posterior) para manejar  
cómodamente algunos productos Apple.  
Le fil du casque audio est doté d’une petite télécommande à  
microphone intégré (en face arrière) qui permet de contrôler certains  
produits Apple.  
The headphones come with a small in-line remote with an  
integrated microphone (on the back) for convenient control of  
select Apple products.  
Hinweis: Möglicherweise stehen für einige Apple-Produkte nicht alle  
Bedienelemente zur Verfügung.  
Bemærk: Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse  
Apple-produkter.  
Nota: Es posible que no estén disponibles todos los controles para  
algunos productos Apple.  
Remarque : certaines commandes ne fonctionnent pas sur tous  
les produits Apple.  
Note: Full controls may not be available for some Apple products.  
Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von iPod nano  
(4. Generation und später), iPod classic (120 GB,160 GB), iPod touch  
(2. Generation und später), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad,  
iPad 2 und 2009er Modellen von MacBook und MacBook Pro unterstützt.  
Die Fernbedienung wird von iPod shuffle (3. Generation und später)  
unterstützt. Ton wird von allen iPod-Modellen unterstützt.  
The remote and mic are supported only by iPod nano (4th  
generation and later), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch  
(2nd generation and later), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad,  
iPad 2, and 2009 models or later of MacBook and MacBook Pro.  
The remote is supported by iPod shuffle (3rd generation and later).  
Audio is supported by all iPod models.  
El control remoto y el micrófono sólo son compatibles con iPod nano  
(4ª generación y posteriores), iPod classic (sólo de 120 o 160 GB),  
iPod touch (2ª generación y posteriores), iPhone 3GS, iPhone 4,  
iPhone 4S, iPad, iPad 2 y modelos de 2009 o posteriores de MacBook  
y MacBook Pro. El control remoto es compatible con iPod shuffle  
(3ª generación y posteriores). El audio es compatible con todos los  
modelos de iPod.  
Fjernbetjeningen og mikrofonen understøttes kun af iPod nano  
(4. generation og nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch  
(2. generation og nyere), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad,  
iPad 2 og 2009-modeller eller nyere af MacBook og MacBook Pro.  
Fjernbetjeningen understøttes af iPod shuffle (3. generation og  
nyere). Lyd understøttes af alle iPod-modeller.  
La télécommande et le micro sont uniquement gérés par les iPod nano  
(à partir de la 4e génération), iPod classic (120 et 160 Go), iPod touch  
(à partir de la 2e génération), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,  
viPad, iPad 2 et les MacBook et MacBook Pro à partir de 2009.  
La télécommande est prise en charge par l’iPod shuffle (à partir de la  
3e génération). L’audio est pris en charge par tous les modèles d’iPod.  
Basisfunktionen  
Lautstärke erhöhen  
Lautstärke verringern  
Drücken Sie kurz die Taste +.  
Drücken Sie kurz die Taste –.  
Fonctions de base  
Grundlæggende funktioner  
Volume +  
Answer/End  
Volume -  
Basic functions  
Funciones básicas  
Augmenter le volume  
Réduire le volume  
Appuyez sur le bouton + puis relâchez-le.  
Appuyez sur le bouton -, puis relâchez-le.  
Øg lydstyrken  
Tryk på knappen +.  
Mit Anrufen verbundene Funktionen  
Increase volume  
Decrease volume  
Press and release the + button.  
Press and release the – button.  
Subir volumen  
Bajar volumen  
Pulse y libere el botón +.  
Pulse y libere el botón -.  
Volume +  
Répondre/fin comm.  
Volume -  
Reducer lydstyrken  
Tryk på knappen –.  
Lydstyrke +  
Svar/afslut  
Lydstyrke -  
Anruf entgegennehmen  
Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten,  
Volume +  
Answer/End  
Volume -  
Volumen +  
Contestar/Terminar  
Volumen -  
Fonctions d’appel  
Répondre à un appel  
drücken Sie die Answer/End-Taste und  
lassen Sie sie wieder los, um den Anruf  
entgegenzunehmen.  
Opkaldsrelaterede funktioner  
Besvar et opkald  
Call-related functions  
Answer a call  
Funciones relacionadas con llamada  
Lorsque vous recevez un appel, appuyez  
sur le bouton Answer/End pour répondre,  
puis relâchez ce bouton.  
Når du modtager et indgående opkald,  
skal du trykke på og slippe svar/afslut-  
knappen for at svare.  
When you receive an incoming call, press  
and release the Answer/End button to answer.  
Contestar una llamada  
Cuando reciba una llamada, pulse y libere  
el botón Contestar/Terminar para contestar.  
Pulse y libere el botón Contestar/Terminar.  
Anruf beenden  
Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.  
End a call  
Press and release the Answer/End button.  
Mettre fin à un appel  
Refuser un appel  
Appuyez sur le bouton Answer/End.  
Maintenez appuyé le bouton Answer/End pendant deux secondes.  
Ankommenden Anruf ablehnen  
Halten Sie die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.  
Terminar una llamada  
Afslut et opkald  
Tryk på og slip svar/afslut-knappen.  
Decline an incoming call  
Press and hold the Answer/End button for about two seconds,  
then release.  
Zu einem ankommenden oder  
gehaltenen Anruf umschalten  
und den aktuellen Anruf auf  
Warten stellen  
Drücken Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste kurz. Drücken  
Sie die Taste erneut, um wieder zum ersten Anruf umzuschalten.  
Afvis et indgående opkald  
Skift til et indgående eller parkeret  
Tryk på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder, og slip den derefter.  
Når du er i gang med et opkald, skal du trykke på og slippe svar/  
Rechazar una llamada entrante  
Mantenga pulsado el botón Contestar/Terminar durante dos segundos  
aproximadamente y luego libérelo.  
Prendre un autre appel en mettant Pendant une communication, appuyez sur le bouton Answer/End,  
Switch to an incoming or on-hold  
While on a call, press and release the Answer/End button once.  
en attente la communication  
en cours  
puis relâchez-le. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à la  
première communication.  
opkald, og parker det aktuelle opkald afslut-knappen én gang. Tryk og slip igen for at skifte tilbage til det  
første opkald.  
Cambiar a una llamada entrante o Mientras se desarrolla la llamada, pulse y libere el botón Contestar/  
en espera y dejar la llamada actual Terminar una vez. Pulse y libere otra vez para volver a la primera llamada.  
en espera  
Cambiar a una llamada entrante o en Mientras se desarrolla la llamada, mantenga pulsado el botón Contestar/  
espera y terminar la llamada actual Terminar durante dos segundos aproximadamente y luego libérelo.  
call and put the current call on hold Press and release again to switch back to the first call.  
Zu einem ankommenden oder  
Halten Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste ungefähr zwei  
Switch to an incoming or on-hold  
call and end the current call  
While on a call, press and hold the Answer/End button for about two  
seconds, then release.  
Prendre un autre appel en mettant Pendant une communication, maintenez appuyé le bouton de réponse/  
Skift til et indgående eller parkeret Mens du er i gang med et opkald, skal du trykke på svar/afslut-knappen i  
opkald, og afslut det aktuelle opkald ca. to sekunder og derefter slippe den.  
gehaltenen Anruf umschalten und Sekunden lang gedrückt.  
den aktuellen Anruf beenden  
fin à la communication en cours  
Commandes vocales  
raccrochage (Answer/End) pendant deux secondes.  
Maintenez appuyé le bouton Answer/End. Consultez le mode d’emploi  
de votre iPhone pour les informations de compatibilité et d’utilisation.  
Use Voice Control  
Press and hold the Answer/End button. See iPhone User Guide for  
compatibility and usage information about this feature.  
Anvendelse af stemmestyring  
Tryk på svar/afslut-knappen, og hold den nede. Oplysninger om  
kompatibilitet for og brug af denne funktion finder du i  
brugervejledningen til din iPhone.  
Sprachsteuerung verwenden  
Halten Sie die Answer/End-Taste gedrückt. Informationen zur  
Kompatibilität und Nutzung dieser Funktion finden Sie in Ihrer iPhone-  
Bedienungsanleitung.  
Utilizar el control de voz  
Pulse y mantenga pulsado el botón Contestar/Terminar. Consulte en la  
Guía del usuario del iPhone la información sobre compatibilidad y uso  
de esta función.  
Media playback functions  
Play or pause a song or video  
Skip to the next song or chapter  
Fast-forward  
Lecture multimédias  
Medieafspilningsfunktioner  
Afspilning og midlertidig afbrydelse Tryk på og slip svar/afslut-knappen.  
af en sang eller en video  
Lecture ou mise en pause d’un  
enregistrement audio ou vidéo  
Appuyez sur le bouton Answer/End.  
Press and release the Answer/End button.  
Press and release the Answer/End button twice quickly.  
Press and release the Answer/End button twice quickly and hold the  
second press.  
Medienwiedergabefunktionen  
Funciones de reproducción multimedia  
Reproducir o poner en pausa una Pulse y libere el botón Contestar/Terminar.  
canción o vídeo  
Einen Song oder ein Video  
abspielen oder anhalten  
Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.  
Passer à la piste ou au  
chapitre suivants  
Appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton Answer/End.  
Gå til den næste sang eller det  
næste kapitel  
Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange.  
Zum nächsten Song oder  
Kapitel springen  
Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal.  
Pasar a la siguiente canción  
o capítulo  
Pulse y libere el botón Contestar/Terminar dos veces rápidamente.  
Avance rapide  
Appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton Answer/End et  
maintenez la seconde pression.  
Go to the previous song or chapter Press and release the Answer/End button three times quickly.  
Spol frem  
Gå til den forrige sang eller det  
forrige kapitel  
Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange, og hold det andet tryk.  
Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange.  
Schneller Vorlauf  
Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal und halten Sie sie beim  
zweiten Mal gedrückt.  
Rewind  
Press and release the Answer/End button three times quickly and  
hold the third press.  
Avanzar rápidamente  
Pulse y libere el botón Contestar/Terminar dos veces rápidamente y  
mantenga la segunda pulsación.  
Passer à la piste ou au chapitre  
précédents  
Appuyez rapidement à trois reprises sur le bouton Answer/End.  
Zum vorherigen Song oder  
Kapitel gehen  
Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal.  
Ir a la canción o el capítulo anterior Pulse y libere el botón Contestar/Terminar tres veces rápidamente.  
Retour rapide  
Appuyez rapidement à trois reprises sur le bouton Answer/End et  
maintenez la troisième pression.  
Spol tilbage  
Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange, og hold det tredje tryk.  
Importance of proper fit  
When you wear the headphones properly, they provide the comfort  
and clarity you expect from Bose.  
Rebobinar  
Pulse y libere el botón Contestar/Terminar tres veces rápidamente y  
mantenga la tercera pulsación.  
Zurückspulen  
Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal und halten Sie sie beim  
dritten Mal gedrückt.  
Vigtigheden af en god pasform  
Når du bærer hovedtelefonerne korrekt, får du den komfort og  
tydelighed, som du forventer af Bose.  
De l’importance d’une adaptation correcte  
Si vous portez le casque correctement, il vous offrira tout le confort que  
vous pouvez attendre d’un appareil Bose.  
Importancia de un ajuste adecuado  
Si se coloca correctamente los auriculares, obtendrá el confort y la  
claridad que caracterizan a Bose.  
Wichtig für den richtigen Sitz  
Wenn Sie die Kopfhörer richtig tragen, bieten sie den Komfort, den Sie  
von Bose erwarten.  
Jede Polsterkappe ist mit einem L oder einem R markiert, um anzugeben,  
für welches Ohrstück sie ist. Bringen Sie die linke StayHear®-Polsterkappe  
am linken Ohrstück und die rechte StayHear®-Polsterkappe am rechten  
Ohrstück an.  
Each tip is marked with an L or an R to indicate which earpiece  
it is for. Be sure to attach the left StayHear® tip to the left  
Hver øreindsats er mærket med et L eller et R for at angive,  
earpiece and the right StayHear® tip to the right earpiece.  
Chaque embout est marqué d’une lettre, L pour l’oreille gauche  
hvilket ørestykke den passer til. Sørg for at sætte den venstre  
et R pour l’oreille droite. Veillez à bien fixer l’embout StayHear®  
Las almohadillas van marcadas con L (izquierda) o R (derecha)  
StayHear®-øreindsats på det venstre ørestykke og den højre  
StayHear®-øreindsats på det højre ørestykke.  
marqué L à l’écouteur de gauche et l’embout StayHear® marqué R à  
l’écouteur de droite.  
Fitting the headphones to your ear  
para indicar a qué auricular corresponden. Asegúrese de colocar  
The headphone earpiece has a soft StayHear® tip attached,  
la almohadilla StayHear® izquierda en el auricular izquierdo y la  
almohadilla StayHear® derecha en el derecho.  
allowing it to rest comfortably in the bowl of your ear. The wing  
part of the tip fits just under your ear ridge. To determine if the  
tip is the right size:  
Tilpasning af hovedtelefonerne til dit øre  
Adaptation du casque à l’oreille  
Hovedtelefonernes ørestykke har en blød StayHear®-øreindsats  
Lembout souple StayHear® permet au casque de reposer dans le  
Ajustar los auriculares a la oreja  
Anpassen des Kopfhörers an Ihre Ohren  
Los auriculares terminan en una almohadilla suave StayHear® que  
sat på, så det kan hvile bekvemt i ørehulen. Siden af øreindsatsen  
passer lige under øreryggen. Sådan afgør du, om øreindsatsen  
har den rigtige størrelse:  
Das Ohrstück des Kopfhörers hat weiche StayHear®-Polsterkappen,  
creux de l’oreille sans aucune gêne. Lailette de l’embout s’adapte  
juste en dessous du rebord de l’oreille. Pour déterminer si l’embout  
installé est de la taille adaptée :  
les permite ajustarse con comodidad al pabellón auditivo. La parte  
de ala de la almohadilla se ajusta justo bajo el pliegue de la oreja.  
Para determinar si la almohadilla es del tamaño adecuado:  
dank der er bequem auf Ihrer Ohrmuschel sitzt. Der Flügelteil der  
Polsterkappe passt genau unter den Ohrrand. So stellen Sie fest, ob die  
Polsterkappe die richtige Größe hat:  
1. Insert the earpiece into the canal just enough for the  
headphone to rest lightly against your ear.  
2. Tilt the headphone back and press the tip wing under the  
ear ridge until it is secure. The tips should fit comfortably yet  
securely in the bowl of the ear.  
1. Insérez sans excès l’écouteur dans le canal auriculaire, suffisamment  
pour que le casque repose sur les oreilles.  
2. Inclinez à nouveau le casque vers l’arrière et appuyez sur l’ailette  
de l’embout sous le rebord de l’oreille jusqu’à ce qu’elle repose en  
place. Les embouts doivent reposer confortablement dans le creux  
de l’oreille.  
1. Sæt ørestykket i øregangen, så der netop er nok plads til,  
at hovedtelefonerne kan hvile let mod dit øre.  
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på øreindsatsen under  
øreryggen, indtil det er sikkert. Øreindsatserne skal sidde  
bekvemt, men fast i ørehulen.  
1. Inserte el auricular en el canal lo suficiente para que se apoye  
ligeramente contra la oreja.  
2. Incline los auriculares hacia atrás y presione el ala de la almohadilla  
bajo el pliegue de la oreja hasta que quede segura. Las  
almohadillas deben ajustarse con comodidad y con seguridad en el  
pabellón auditivo.  
1. Stecken Sie das Ohrstück so in den Gehörgang, dass der Kopfhörer  
leicht an Ihrem Ohr sitzt.  
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie auf den  
Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrrand, bis sie fest sitzt. Die  
Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der Ohrmuschelsitzen.  
Changing ear tips  
Select the type and size of eartip that provides you with the  
Udskiftning af øreindsatser  
Changement des embouts  
Polsterkappen austauschen  
best comfort and fit.  
Vælg en øreindsats med den type og størrelse, som giver dig den  
Wählen Sie die Art und Größe der Polsterkappe so, dass sie bequem  
Sélectionnez le type et la taille d’embouts qui vous offrent le plus  
Cambiar las almohadillas del auricular  
bedste komfort og pasform.  
1. Gently peel the edges of the attached tip away from the  
earpiece, using care not to tear the tip.  
CAUTION: To prevent damage, do not pull on the StayHear®  
tip wing.  
2. Position the opening of the new tip over the nozzle and the  
small slot over the nozzle hook.  
de confort et d’adaptation.  
und optimal sitzt.  
Seleccione el tipo y el tamaño de almohadilla de auricular que le  
1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats væk fra  
ørestykket, idet du passer på ikke at ødelægge øreindsatsen.  
FORSIGTIG: Undgå at trække i StayHear®-øreindsatsens spids for  
at undgå skader.  
2. Anbring den nye øreindsats åbning over stykket og den lille  
sprække over krogen.  
proporcione la comodidad y el ajuste óptimos.  
1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig vom  
Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht  
zu zerreißen.  
1. Décollez doucement les bords de l’embout moyen, en veillant à ne  
pas déchirer celui-ci.  
1. Retire suavemente del auricular los bordes de la almohadilla  
instalada, procurando no arrancar la almohadilla.  
PRECAUCIÓN: Para evitar daños, no tire del ala de la almohadilla  
StayHear®.  
2. Coloque la abertura de la nueva almohadilla sobre la punta y la  
pequeña ranura sobre el gancho de la punta.  
ATTENTION : pour éviter tout dommage, ne tirez pas sur l’ailette de  
l’embout StayHear®.  
ACHTUNG: Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht an der  
StayHear®-Polsterkappen ziehen.  
2. Positionnez l’ouverture du nouvel embout sur la canule et la petite  
fente au-dessus de la crosse de celle-ci.  
2. Positionieren Sie die Öffnung der neuen Polsterkappe über dem  
Kopfhörer und dem kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.  
3. Lockern Sie die Basis der Polsterkappe unten um die Basis  
des Ohrstücks, bis die Polsterkappe fest sitzt.  
3. Ease the base of the tip down around the base of the earpiece  
until the tip feels secured.  
3. Træk forsigtigt øreindsatsens base ned omkring ørestykkets base,  
indtil øreindsatsen føles fastgjort.  
3. Insérez la base de l’embout autour de celle de l’écouteur jusqu’à ce  
que ce que l’embout soit bien fixé.  
3. Baje con cuidado la base de la almohadilla alrededor de la base del  
auricular hasta que la almohadilla parezca estar fija.  
Using the armband  
Utilisation du brassard  
Sådan bruges armbåndet  
Verwendung des Armbands  
1. Insert your device into the source compartment and connect the  
headphone cable to the headphone jack of your device.  
Note: You can control your device’s touch screen through the  
armband window.  
Utilizar el brazalete  
1. Insérez votre appareil dans le support de lecteur et connectez le  
câble du casque au mini-jack 3,5 mm de l’appareil.  
Remarque : la fenêtre du brassard permet de contrôler l’écran  
tactile de votre appareil.  
1. Sæt enheden i kilderummet, og tilslut hovedtelefonkablet til  
enhedens hovedtelefonstik.  
1. Stecken Sie Ihr Gerät in das Quellfach und schließen Sie das  
Kopfhörerkabel an die Kopfhörerbuchse Ihres Geräts an.  
Hinweis: Sie können den Touchscreen Ihres Geräts über das  
Armbandfenster steuern.  
1. Inserte el dispositivo en el compartimento de la fuente y conecte  
el cable de los auriculares a la entrada correspondiente del  
dispositivo.  
Bemærk: Du kan styre enhedens trykfølsomme skærm via  
armbåndets vindue.  
2. Faites glisser le brassard sur votre bras et glissez le tissu en  
excédent sous la languette. Tirez sur la languette et fixez-la  
lorsqu’elle est correctement ajustée. Cette languette fait aussi  
office de rangement du casque lorsque celui-ci n’est pas utilisé.  
Nota: Puede controlar la pantalla táctil del dispositivo a través de la  
ventana del brazalete.  
2. Deslice el brazalete en el brazo y coloque el tejido adicional bajo  
la lengüeta. Tire de la lengüeta y asegúrela para obtener un ajuste  
adecuado. Esta lengüeta también sirve para guardar los auriculares  
cuando no se utilizan.  
2. Slide the armband onto your arm and tuck the additional fabric  
under the tab. Pull the tab and secure it for proper fit. This tab  
also serves as storage for headphones when not in use.  
2. Skub armbåndet på din arm, og put det resterende stof under  
fligen. Træk i fligen, og sæt den fast, så den sidder rigtigt.  
Denne flig kan også bruges til at opbevare hovedtelefonerne,  
når de ikke bruges.  
2. Schieben Sie das Armband auf Ihren Arm und klemmen Sie das  
restliche Gewebe unter die Lasche. Ziehen Sie an der Lasche und  
befestigen Sie sie für den richtigen Sitz. Diese Lasche dient auch als  
Aufbewahrung für den Kopfhörer bei Nichtgebrauch.  
Troubleshooting  
Dépannage  
Fejlfinding  
Fehlerbehebung  
If you experience any trouble using your headphones, try the  
following troubleshooting instructions. If you still need help,  
see the contact information for assistance in your area.  
Poor sound quality or missing audio channels  
Make sure the headphone cable is securely plugged into the head-  
phone jack of the device. Check extension cable connection  
if applicable.  
En cas de problème d’utilisation de votre casque, consultez  
les instructions ci-dessous. Si le problème persiste, consultez  
les informations de contact pour connaître l’adresse du service  
d’assistance de votre région.  
Son de qualité médiocre ou canal audio absent  
Vérifiez que le cordon du casque est fermement connecté à la prise  
pour écouteur de l’appareil. Vérifiez la bonne connexion du câble  
d’extension le cas échéant.  
Réglez les commandes des graves et des aigus du lecteur.  
Essayez d’utiliser un autre lecteur.  
Le microphone ne fonctionne pas  
Vérifiez que l’appareil Apple utilisé est compatible (la liste  
des appareils compatibles figure ci-dessus)  
Vérifiez que le cordon du casque est bien connecté à la prise écouteur  
de l’appareil Apple.  
Vérifiez que l’ouverture du microphone à l’arrière du bouton Answer/  
End n’est pas bloquée.  
Essayez un autre téléphone.  
Essayez un autre appareil compatible Apple.  
Le produit Apple ne réagit pas à la télécommande  
Vérifiez que l’appareil Apple utilisé est compatible (la liste  
des appareils compatibles figure ci-dessus)  
Vérifiez que le cordon du casque est bien connecté à la prise écouteur  
de l’appareil Apple.  
Pour les commandes à plusieurs pressions : variez la vitesse  
des pressions sur le bouton.  
Essayez un autre appareil compatible Apple.  
Hvis du har problemer med at benytte dine hovedtelefoner, så kig  
på følgende vejledninger. Hvis du stadig har brug for hjælp, så læs  
kontaktoplysningerne for at få hjælp i dit område.  
Dårlig lydkvalitet eller manglende lydkanaler  
Sørg for, at hovedtelefonkablet er sat solidt i enhedens  
hovedtelefonstik. Kontroller tilslutningen af forlængerkablet,  
hvis et sådant benyttes.  
Probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus, wenn bei der  
Verwendung der Kopfhörer Probleme auftreten. Sollten Sie dann weitere  
Unterstützung benötigen, sehen Sie in den Kontaktadressen für Ihr  
Gebiet nach.  
Resolución de problemas  
Si experimenta algún problema con los auriculares, siga estas  
instrucciones para solucionarlo. Si sigue necesitando ayuda, consulte la  
información de contacto correspondiente a su área.  
Calidad de sonido deficiente o falta de canales de audio  
Compruebe que el cable de los auriculares está firmemente insertado  
en la entrada para auriculares del dispositivo Compruebe la conexión  
del cable alargador en su caso.  
Schlechte Tonqualität oder fehlende Audiokanäle  
Vergewissern Sie sich, dass das Kopfhörerkabel fest an das Headset  
und die Kopfhörerbuchse des Geräts angeschlossen ist. Prüfen Sie den  
Anschluss des Verlängerungskabels, falls vorhanden.  
Adjust the bass and treble settings in the device.  
Try another device.  
Juster bas- og diskantindstillingerne på enheden.  
Prøv en anden enhed.  
Passen Sie die Bass- und Höheneinstellungen am Gerät an.  
Versuchen Sie ein anderes Gerät.  
Ajuste los valores de graves y agudos en el dispositivo.  
Pruebe otro dispositivo.  
Microphone not working  
Assure you are using a compatible Apple device (see list of com-  
patible devices above).  
Make sure the headphone cable is securely plugged into the  
headphone jack of the Apple device.  
Make sure the microphone opening on the back of the Answer/  
End button is not blocked.  
Mikrofonen virker ikke  
Mikrofon funktioniert nicht  
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles Apple-Gerät verwenden  
(siehe Liste der kompatiblen Geräte weiter oben).  
Vergewissern Sie sich, dass das Kopfhörerkabel fest an die  
Kopfhörerbuchse des Apple-Geräts angeschlossen ist.  
Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung an der Rückseite der  
Answer/End-Taste nicht blockiert ist.  
Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.  
Versuchen Sie ein anderes kompatibles Apple-Gerät.  
Sørg for at bruge en kompatibel Apple-enhed (du finder en liste  
El micrófono no funciona  
med kompatible enheder ovenfor).  
Asegúrese de que está utilizando un dispositivo Apple compatible  
(consulta la lista de dispositivos compatibles a continuación).  
Compruebe que el cable de los auriculares está firmemente insertado  
en la entrada para auriculares del dispositivo Apple.  
Compruebe que la abertura del micrófono de la parte posterior del  
botón Contestar/Terminar no está bloqueada.  
Sørg for, at hovedtelefonkablet er sat solidt i Apple-enhedens  
hovedtelefonstik.  
Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af svar/afslut-knappen  
ikke er blokeret.  
Prøv et andet telefonopkald.  
Prøv en anden kompatibel Apple-enhed.  
Try another phone call.  
Try another compatible Apple device.  
Realice otra llamada.  
Pruebe otro dispositivo Apple compatible.  
Apple-Produkt reagiert nicht auf die Befehle der (Fernbedienungs-) Tasten  
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles Apple-Gerät verwenden  
(siehe Liste der kompatiblen Geräte weiter oben).  
Vergewissern Sie sich, dass das Kopfhörerkabel fest an die  
Kopfhörerbuchse des Apple-Geräts angeschlossen ist.  
Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die  
Geschwindigkeit beim Drücken der Tasten.  
Versuchen Sie ein anderes kompatibles Apple-Gerät.  
Apple-produktet reagerer ikke på (fjernbetjeningens)  
knapkommandoer  
Apple product is not responding to (remote) button commands  
Assure you are using a compatible Apple device (see list of com-  
patible devices above).  
Make sure the headphone cable is securely plugged into the  
headphone jack of the Apple device.  
For multi-press functions: vary speed of button presses.  
Try another compatible Apple device.  
El producto Apple no responde a las órdenes del control remoto  
Asegúrese de que está utilizando un dispositivo Apple compatible  
(consulta la lista de dispositivos compatibles a continuación).  
Compruebe que el cable de los auriculares está firmemente insertado  
en la entrada para auriculares del dispositivo Apple.  
Para funciones multipulsación: varíe la velocidad de las pulsaciones  
de botones.  
Sørg for at bruge en kompatibel Apple-enhed (du finder en liste  
med kompatible enheder ovenfor).  
Sørg for, at hovedtelefonkablet er sat solidt i Apple-enhedens  
hovedtelefonstik.  
For funktioner med flere tryk: Varier knaptrykkenes hastighed.  
Prøv en anden kompatibel Apple-enhed.  
Pièces de rechange  
Ersatzteile  
Pruebe otro dispositivo Apple compatible.  
Pour acquérir des embouts de remplacement, un câble d’extension ou  
un brassard, visitez la page :  
Reservedele  
Replacement parts  
Wenn Sie Ersatz-Polsterkappen, ein Verlängerungskabel oder Armband  
kaufen möchten, besuchen Sie:  
Piezas de recambio  
Hvis du har brug for at købe erstatningsøreindsatser, forlængerkabler  
eller armbånd, skal du besøge:  
To purchase replacement eartips, extension cable or armband, visit:  
U.S. only: http://owners.Bose.com/SIE2i  
USA uniquement : http://owners.Bose.com/SIE2i  
Para comprar almohadillas de recambio, un cable alargador o un  
brazalete, visite:  
Sólo EE UU: http://owners.Bose.com/SIE2i  
Renseignements à conserver  
Bitte für Ihre Unterlagen ausfüllen.  
Please complete for your records  
Bedes udfyldt, så du har oplysningerne til rådighed  
Numéro de série (sur la carte de garantie) :_______________________________________  
Seriennummer (auf der Garantiekarte): __________________________________________  
Rellene para conservar como referencia  
Serial number (on Warranty Card): ____________________________________________  
Serienummer (på garantibeviset): ______________________________________________  
Número de serie (en la tarjeta de garantía): ______________________________________  
Conservez votre facture avec ce manuel de l’utilisateur.  
Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.  
Registrieren Sie Ihr Produkt unter: http://global.Bose.com/register  
Please keep your receipt with this owner’s guide.  
Enregistrez votre produit à l’adresse http://global.Bose.com/register  
REEBOK est une marque déposée de Reebok International Limited.  
Opbevar kvitteringen sammen med denne brugervejledning.  
Registrer dit produkt på: http://global.Bose.com/register  
Conserve el recibo de compra junto con esta guía del usuario.  
Registre su producto en: http://global.Bose.com/register  
Register your product at: http://global.Bose.com/register  
REEBOK is a registered trademark of Reebok International Limited.  
REEBOK ist eine eingetragene Marke von Reebok International Limited.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch et  
MacBook sont des marques commerciales d’Apple Inc. et des marques déposées aux  
États-Unis et dans d’autres pays.  
REEBOK er et registreret varemærke, som tilhører Reebok International Limited.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch und  
MacBook sind Marken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.  
REEBOK es una marca comercial registrada de Reebok International Limited.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch og  
MacBook er varemærker, der tilhører Apple, Inc., og som er registreret i USA og  
andre lande.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch and  
MacBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch y  
MacBook son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en EE UU y otros países.  
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein  
elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone  
oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-  
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für  
den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen  
Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod,  
iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.  
Les expressions « Conçu pour l’iPod », « Conçu pour l’iPhone » et « Conçu  
pour l’iPad » désignent un accessoire électronique conçu pour être connecté  
spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qui a été certifié  
par son fabricant comme conforme aux standards de performances d’Apple. Apple  
n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec  
les normes de sécurité. Prière de noter que l’utilisation de cet accessoire avec un  
iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet adverse sur ses fonctions de liaison sans fil.  
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an  
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone,  
or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple  
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device  
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of  
this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.  
“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que el accesorio  
electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con iPod, iPhone o  
iPad, respectivamente, y que el desarrollador certifica que cumple las normas de  
rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del uso de este dispositivo ni de  
que cumpla las normas de seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de  
este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.  
“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et  
elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone  
og iPad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder.  
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af  
sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af  
dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.  
©2012 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche  
Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in  
anderer Weise verwendet werden.  
©2012 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou  
autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation  
écrite préalable.  
©2012 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified,  
distributed, or otherwise used without prior written permission.  
©2012 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af  
dette dokument eller dele af det er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.  
©2012 Bose Corporation. Este documento no se puede reproducir, modificar,  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download. distribuir ni usar de otra forma sin el permiso previo y por escrito.  

Bose Headphones AE2 User Guide page
Bose Headphones AM323648 User Guide page
Bose Portable Speaker 2 User Guide page
Bose Speaker System 601 Series III User Guide page
Bose Webcam CE 1 User Guide page